Báo sức Khoẻ đem đến cho các bạn các thông tin tham khảo vể đa dạng các bệnh thường gặp để bạn có thể tự chủ động theo dõi sức khoẻ của chính mình tại nhà.

Chúng tôi cung cấp 2 vấn đề các bạn quan tâm: 

1. Mình đang có biểu hiện gì, liên quan đến bệnh gì, mức độ như thế nào.

2. Các thông tin y học liên quan đến nghiên cứu, thảo luận hay tư vấn xung quan bệnh đó. 

Với 1 trang web đơn thuần, chúng tôi mong muốn mang đến những thông tin các bạn cần.