Rau rệu chữa bệnh sởi

Rau rệu chữa bệnh sởi

 Rau rệu có nơi gọi rau giệu. Tên Hán là kê tràng thái (từ nguyên) tên khoa học Alternanthera sessilis (L) R. Br. Ex Roem et S chult. Thúc sởi mọc nhanh, rút ngắn thời gian sởi mọc, hạn chế biến chứng.